חטיף חלבון GO – שוקולד (חלבי – לאוכלי אבקת חלב נכרי)
12.90