כרובית מוקפאת 600 גרם “חסלט”
ש"ח ל100 גר5
29.90

פרחי כרובית מוקפאים
בחזקת נקי מחרקים
גידול מיוחד על ידי חקלאות נווה
שמיטה ישראלית לכתחילה
מכון התורה והארץ / הרב יעקב אריאל רמת גן / הרב דב ליאור קרית ארבע / בד”ץ יביע אומר